ALLEVYN LIFE Sacrum Krytie na krížovú oblasť adhezívne penové krytie so silikónovým gélom, 21,6x23 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,38 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 11,38 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 11,38 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 11,38 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 11,38 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, CHI, ANG, DER, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

ALLEVYN LIFE Sacrum Krytie na krížovú oblasť
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A95524
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie na krížovú oblasť ALLEVYN Life Sacrum 21,6x23 cm, polyuretánové hydrocelulárne, so silikónovým gélom
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Adhezívne hydrocelulárne penové krytie so silikónovým gélom, ktoré vytvára v rane optimálne vlhké prostredie na liečbu stredne a silno exsudatívnych rán. Silikónová kontaktná lepiaca vrstva je jemná aj ku krehkej a citlivej pokožke a uľahčuje aplikáciu, premiestňovanie a odstraňovanie krytia.
 

Indikácie
1. Manažment na sekundárne ošetrenie, pre povrchové, granulujúce rany, chronické a akútne exsudatívne rany, v čiastočnej a celej hĺbke vrátane:

 • Dekubitov
 • Vredov predkolenia
 • Diabetických defektov
 • Chirurgických rán
 • Popálenín prvého a druhého stupňa
 • Miesta štepov u darcov a príjemcov
 • Pergamenovej kože
 • Vredov mykotickej etiológie
  Môže byť použitý v kombinácii s gélmi na nekrotické alebo povlečené rany.
   

2. Prevencia vzniku dekubitov na neporušenej pokožke ako súčasť programu prevencie dekubitov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Vyberie sa vhodná veľkosť krytia a je potrebné sa uistiť,  že absorpčná časť krytia prekrýva celú plochu rany.
1. Z krytia sa odstráni prvá časť ochrannej fólie a lepiaca časť krytia sa umiestni na pokožku.
2. Úzky koniec sa umiestni minimálne 2 cm nad zvierač konečníka a krytie na krížovej kosti sa uhladí.
3. Zvyšná ochranná fólia sa odstráni a krytie sa uhladí  na zvyšku rany tak, aby sa nenapínalo.
4. Uhladia sa okraje krytia a je potrebné sa uistiť, že na krytí nie sú netesnosti.
Krytie je možné v sakrálnej oblasti ponechať až 5 dní. Krytia by sa mali meniť v závislosti od stavu rany a okolitej pokožky, alebo kým exsudát pokryje 75 % indikátora výmeny krytia