Alfuzosin Sandoz 10 mg tbl plg 9x10 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,30 € (0,0 %) 6,84 € (0,0 %)
12/22 0,30 € (0,0 %) 6,84 € (0,0 %)
11/22 0,30 € (0,0 %) 6,84 € (0,0 %)
10/22 0,30 € 6,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alfuzosin Sandoz 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0169/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98823
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alfuzosin Sandoz 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alfuzosín.

Používa sa liečbu stredne závažných až závažných príznakov spôsobených zväčšením prostaty (tiež sa nazýva benígna hyperplázia prostaty). Zväčšenie prostaty môže spôsobiť problémy s močením, ako je časté a obtiažne močenie, a to najmä v noci. Alfablokátory uvoľňujú svalstvo prostaty a hrdla močového mechúra, čo umožňuje ľahší odtok moču z močového mechúra.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších pacientov):
1 tableta 1x denne. Prvá dávka sa má užiť pred spaním.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tableta sa má užiť ihneď po jedle v rovnakom čase každý deň.
Pacienti sa majú sa vystríhať iných metód podania, ako je lámanie, drvenie alebo žuvanie tabliet. Nesprávne podanie môže viesť k neželanému uvoľňovaniu a absorpcii liečiva s rizikom skorých nežiaducich účinkov.

Upozornenie

Liek nie je určený pre ženy.
Účinnosť nebola preukázaná u detí vo veku 2 až 16 rokov, liek nie je určený pre pediatrickú populáciu.
Liek sa nemá podávať pacientom so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min), pretože pre túto skupinu pacientov nie sú k dispozícii žiadne údaje o klinickej bezpečnosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hepatálnou insuficienciou. Pacienti s miernou až stredne závažnou hepatálnou insuficienciou môžu užívať lieky s obsahom nízkej dávky.
Nežiaduce účinky ako je točenie hlavy, závrat a asténia, sa môžu vyskytnúť najmä na začiatku liečby. Toto sa musí vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pocítite bolesť na hrudi, prestaňte užívať Alfuzosin Sandoz 10 mg a kontaktujte okamžite svojho lekára alebo choďte okamžite na pohotovosť. K pocitu bolesti na hrudi (angína pektoris) zvyčajne doc ... viac >

Účinné látky

alfuzosín

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24