Alfuzosin Mylan 10 mg tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,56 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 5,44 € (0,0 %) 4,56 € (0,0 %)
12/22 5,44 € (0,0 %) 4,56 € (0,0 %)
11/22 5,44 € (0,0 %) 4,56 € (0,0 %)
10/22 5,44 € 4,56 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alfuzosin Mylan 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0235/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35235
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alfuzosin Mylan 10 mg tbl plg 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alfuzosín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty alfa-adrenergických receptorov alebo tiež alfa-blokátory. Používa sa na liečbu stredne závažných až závažných príznakov spôsobených zväčšením prostaty (predstojnej žľazy), čo je ochorenie označované ako benígna (nezhubné) hyperplázia (zväčšenie) prostaty. Zväčšená prostata môže spôsobiť problémy s močením, ako je časté a problematické močenie, najmä v noci. Tento liek uvoľňuje svalstvo prostaty a hrdla močového mechúra a tým umožňuje jednoduchší odtok moču z močového mechúra.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších pacientov):
Benígna hyperplázia prostaty: 1 tableta 1x denne po večeri.

Akútna retencia moču: : 1 tableta 1x denne po jedle od prvého dňa katetrizácie a má sa pokračovať aj po odstránení katétra, pokiaľ nedôjde k recidíve akútnej retencie moču alebo progresie choroby.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tableta sa má užiť ihneď po jedle v rovnakom čase každý deň.
Pacienti sa majú sa vystríhať iných metód podania, ako je hryzenie, drvenie, žuvanie, rozomletie alebo rozpráškovanie tabliet. Nesprávne podanie môže viesť k neželanému uvoľňovaniu a absorpcii liečiva s rizikom skorých nežiaducich účinkov.

 Upozornenie

Liek nie je určený pre ženy.
Účinnosť nebola preukázaná u detí vo veku 2 až 16 rokov, liek nie je určený pre pediatrickú populáciu.
Liek sa nemá podávať pacientom so závažným poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min), pretože pre túto skupinu pacientov nie sú k dispozícii žiadne údaje o klinickej bezpečnosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hepatálnou insuficienciou. Pacienti s miernou až stredne závažnou hepatálnou insuficienciou môžu užívať lieky s obsahom nízkej dávky.
Nežiaduce účinky ako je točenie hlavy, závrat a asténia, sa môžu vyskytnúť najmä na začiatku liečby. Toto sa musí vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na najbližšie pohotovostné oddelenie nemocnice:
zhoršenie existujúcej ... viac >

Účinné látky

alfuzosín

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48