Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,88 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 1,80 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
05/24 1,80 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
04/24 1,80 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
03/24 1,80 € 1,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alerid
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0128/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64867
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alerid tbl flm 20x10 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cetirizínium-dichlorid. Liek je určený na alergiu.

Používa sa u dospelých a detí starších ako 6 rokov na zmiernenie:

  • nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • príznakov žihľavky.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 29. 5. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov
1 tableta (10 mg) 1x denne.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
Polovica tablety (5 mg) 2x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Úprava dávkovania u dospelých na základe rýchlosti glomerulárnej filtrácie je uvedená v tabuľke v SPC, časť 4.2.
U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek je nutné upraviť dávkovanie individuálne s ohľadom na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody, nezávisle od jedla. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
U detí mladších ako 6 rokov sa forma tabliet nemá používať. Odporúča sa použiť liekovú formu určenú na pediatrické použitie.
U pacientov s terminálnym štádiom ochorenia obličiek s eGFR (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie) pod 15 ml/min je liek kontraindikovaný.
U pacientov s predispozičným faktorom retencie moču (napr. poškodenie miechy, hyperplázia prostaty) podávať s opatrnosťou.
U pacientov s epilepsiou a s rizikom výskytu kŕčov sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testov na alergie. Pred testovaním je potrebné lieky 3 dni vopred vysadiť.
Po vysadení lieku sa môže vyskytnúť svrbenie a/alebo žihľavka. Po opakovanom začatí liečby by mali príznaky odznieť.
Ak sa po podaní lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však zaznamenáte, musíte okamžite prestať užívať tento liek a ihneď sa poradiť so svojím lekárom:
- Alergické reakcie vr ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36