Aladez 600 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 37,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 0,74 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
11/22 0,74 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
10/22 0,74 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
09/22 0,74 € 37,26 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ANG, DIA, GER, INT, NEU, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aladez 600 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0002/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6424D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aladez tbl flm 90x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu tioktovú, ktorá ovplyvňuje jednotlivé stupne látkovej premeny, má antioxidačné vlastnosti a chráni nervové bunky pred reaktívnymi rozpadovými produktmi. 

Liek sa používa na liečbu porúch citlivosti pri diabetickej polyneuropatii (poškodenie nervov spôsobených cukrovkou) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
1 tableta (600 mg) 1x denne.
V prípade ťažkých porúch citlivosti pri ťažkej diabetickej polyneuropatii je možné začať liečbu parenterálnym podaním kyseliny tiooktovej.

Je potrebná dlhodobá liečba. Ošetrujúci lekár rozhoduje v jednotlivých prípadoch o jej dĺžke.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú prednostne na lačný žalúdok, prehĺtajú sa celé a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Súčasný príjem jedla môže znížiť vstrebávanie, preto sa majú užívať približne 30 minút pred raňajkami.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek môže používať po dôkladnom vyhodnotení pomeru rizika a prínosu.
Deťom a dospievajúcim sa liek neodporúča pre nedostatok klinických skúseností.
LIek nemajú užívať pacienti s insuficienciou obličiek a/alebo pečene.
Kyselina tioktová je chelátor kovov a z toho dôvodu sa nesmie súbežne užívať so zlúčeninami kovov (napr. prípravky s obsahom železa, horčíka, mliečne výrobky s obsahom vápnika). Ak sa celková denná dávka užije ráno, prípravky s obsahom železa a horčíka sa môžu užívať na obed alebo večer.
Odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny glukózy v krvi, najmä na začiatku liečby liekom.
Pacientom sa odporúča, aby sa v čo najväčšej miere vyhli konzumácii alkoholu.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa nasledujúcich frekvencií:
veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov.
časté: môžu postihnúť až 1 z 10 pacientov.
menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientov.
zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1000 pacientov.
veľmi zriedkavé: môžu postihnúť ... viac >

Účinné látky

kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24