Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.Al/Al) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 74,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 74,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 74,37 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 74,37 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 74,37 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 74,37 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1001/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5287B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur 1x300 mg/0,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá netupitant a palonosetrón. Používa sa u dospelých s nádorovým ochorením na prevenciu nevoľnosti (nauzey) a vracania (vomitu), pokým dostávajú onkologickú liečbu nazývanú ‘chemoterapia’.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Jedna kapsula 300 mg/0,5 mg sa má podať približne 1 hodinu pred začiatkom každého cyklu chemoterapie.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie. Tvrdá kapsula sa má prehltnúť celá, nezávisle od jedla a zapije sa potrebným množstvom vody.

Upozornenie

Užívanie lieku u žien počas tehotenstva je kontraindikované.
Dojčenie sa má prerušiť počas liečby a po dobu jedného mesiaca po poslednej dávke.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli stanovené.
Pri používaní lieku u pacientov starších ako 75 rokov je potrebná opatrnosť.
U pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek vyžadujúcom hemodialýzu je vhodné vyhnúť sa použitiu lieku.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča opatrnosť (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).
Nemá sa používať po chemoterapii na liečbu nauzey a vracania.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa objavia príznaky ako závraty, somnolencia alebo únavu, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sacharózu, sorbitol a môže obsahovať stopy sóje. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať Akynzeo a okamžite sa obráťte na svojho lekára - možno budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc ... viac >

Účinné látky

netupitant , palonosetrón

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48