AKTIPROL 200 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,36 € (0,0 %) 27,69 € (0,0 %)
12/23 0,36 € (0,0 %) 27,69 € (0,0 %)
11/23 0,36 € (0,0 %) 27,69 € (0,0 %)
10/23 0,36 € 27,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0273/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4778B
Názov produktu podľa ŠÚKL
AKTIPROL 200 mg tablety tbl 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amisulprid a patrí do skupiny liekov nazývaných „antipsychotiká“, ktoré sa používa pri liečbe duševných porúch. Liek sa používa pri liečbe schizofrénie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávky majú byť upravené podľa individuálnej odpovede pacienta. Udržiavacia liečba sa má nastaviť ako najnižšia účinná dávka.

Pozitívne príznaky
Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 400-800 mg. V individuálnych prípadoch je možné dávku zvýšiť na 1200 mg/deň.
Na začiatku liečby sa nevyžaduje špecifická titrácia dávky.

Pri primárne negatívnych syndrómoch (deficitný syndróm)
Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 50-300 mg/deň.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:
klírens kreatinínu 30-60 ml/min - dávka amisulpridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 50%
klírens kreatinínu 10-30 ml/min - dávka amisulpridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 33%

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Dĺžka liečby:
Trvanie liečby má stanoviť ošetrujúci lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku, s dostatočným množstvom tekutiny v pravidelných časových intervaloch pred jedlom.
Amisulprid sa môže podávať 1x denne perorálnou cestou do dávky 400 mg, vyššie dávky sa majú rozdeliť do 2 dávok.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek prechádza placentou. Neodporúča sa užívanie lieku u tehotných žien a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pokiaľ prínos nepreváži možné riziká.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich 12-18 rokov neboli stanovené.
Ak je liečba nevyhnutná, liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens < 10 ml/min) sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Liek sa podáva pacientom s Parkinsonovou chorobou iba v nevyhnutných prípadoch. 
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť hladinu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť vyšetrenia krvi a moču. 
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu (frekvencia výskytu neznáma).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich nežiaducich účinkov, prestaňte užívať AKTIPROL a navštívte lekára alebo ihneď choďte do najbližšej nemocnice:
vysoká teplota, potenie, svalová stuhnuto ... viac >

Účinné látky

amisulprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24