Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/Al+inhalátor) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,29 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,29 € (0,0 %) 15,87 € (0,0 %)
05/24 0,29 € (0,0 %) 15,87 € (0,0 %)
04/24 0,29 € (0,0 %) 15,87 € (-1,8 %)
03/24 0,00 € 16,16 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0327/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1543B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/Al+inhalátor)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu astmy. Obsahuje dve liečivá:

  • Salmeterol: dlhodobo pôsobiace liečivo, ktoré rozširuje dýchacie cesty
  • Flutikazón: kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a zápal v pľúcach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

Astma

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší
1 inhalácia 2x denne.

Ak budú príznaky pod kontrolou pri používaní najnižšej sily kombinácie podávanej 2x denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. Liek sa užíva tesne pred jedlom ráno a/alebo večer.
Inhalátor uvoľňuje prášok, ktorý sa inhaluje do pľúc. Počítadlo dávok ukazuje počet zostávajúcich dávok. 
Pri inhalovaní dávky je potrebné sa zhlboka nadýchnuť cez inhalátor, nie cez nos. Po vybratí inhalátoru sa zadrží dych na 5 - 10 sekúnd.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Airflusal Forspiro.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.
Náustok sa po aplikácii utrie suchou papierovou vreckovkou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov.
Liek nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje 12,2 miligramu laktózy v dávke. Toto množstvo zvyčajne nespôsobuje problémy u ľudí s intoleranciou laktózy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie: môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití Airflusalu Forspiro náhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie, vyrážku a opuch (zvyčajne tv ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24