AGROKARPATY Metabolický čaj Čaro prírodný produkt, 20x2 g (40 g)