AGROKARPATY Krušinový čaj prírodný produkt, 20x2 g (40 g)