Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aggrenox 200/25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0362/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57363
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aggrenox, 200/25 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním cps mdd 30x200 mg/25 mg (liek.PP)
Aplikačná forma
CPS MDD - Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, dipyridamol a kyselinu acetylsalicylovú, ktoré zabraňujú odlišným mechanizmom vytváraniu krvných zrazením v cievach a normalizujú životnosť krvných doštičiek. Liek je indikovaný na zníženie rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov, ktorí prekonali tranzitórny ischemický atak alebo ischemickú cievnu mozgovú príhodu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 2x denne, zvyčajne 1 ráno a 1 večer.

Alternatívny režim v prípade netolerovateľných bolestí hlavy:
počas zahájenia liečby sa prejde na 1 kapsulu večer a nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej (ASA) ráno. Pacienti sa majú vrátiť k pôvodnému režimu čo najskôr, obvykle do 1 týždňa

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehltnú celé (bez rozhryzenia) nezávisle na jedle a zapijú sa pohárom vody.

Upozornenie

Tehotné ženy počas tretieho trimestra liek nesmú užívať.
Dojčiace ženy môžu liek užívať len vtedy, ak prínos liečby preváži nad rizikom pre dieťa.
Podávanie deťom sa neodporúča.
Kyselina acetylsalicylová sa nemá podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene.
U pacientov so zhoršením obličkových a pečeňových funkcií je potrebná opatrnosť.
Môže sa vyskytnúť závrat alebo zmätenosť. Vtedy sa má pacient vyhnúť potenciálne nebezpečným činnostiam ako sú vedenie vozidla alebo obsluha stroja vyhnúť.
Kapsuly obsahujú laktózu a sacharózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú bolesti hlavy, závraty a gastrointestinálne príhody, ako sú poruchy trávenia, hnačka, nevoľnosť a bolesť brucha. Najvýznamnejšími závažnými nežiaducimi reakc ... viac >

Účinné látky

dipyridamol , kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36