AFLAMIL 100 mg prášok na perorálnu suspenziu plu por 1x20 vrecúšok

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLAMIL 100 mg prášok na perorálnu suspenziu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0036/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4225A
Názov produktu podľa ŠÚKL
AFLAMIL 100 mg prášok na perorálnu suspenziu plu por 20x100 mg (vre.papier/Al/LDPE)
Aplikačná forma
PLU POR - Prášok na perorálnu suspenziu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny nesteroidných protizápalových a protireumatických liekov a používa sa na liečbu chronických ochorení kĺbov s dlhodobou bolesťou a zápalom, ako je: osteoartritída (zápal kostí a kĺbov), reumatoidná artritída (reumatický zápal kĺbov) a ankylozujúca spondylartritída (zápalové ochorenie kĺbov) alebo iné bolestivé poruchy pohybového aparátu (napr. humeroskapulárna periartritída a extraartikulárny reumatizmus).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: maximálna odporúčaná dávka je 200 mg denne, užitá v 2 oddelených 100 mg dávkach (1 vrecko ráno a 1 večer).

Pacienti s poruchou funkcie pečene: dávka sa musí pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene znížiť. Odporúčaná počiatočná dávka je 100 mg.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby trvania liečby, potrebnej na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Obsah vrecka sa musí rozpustiť v približne 40-60 ml vody a má sa okamžite užiť. Pripravená suspenzia sa užíva v pravidelných časových odstupoch pred jedlom alebo počas jedla.

Upozornenie

Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva, sa liek nesmie podávať, iba ak je to nevyhnutné.
Počas tretieho trimestra tehotenstva je liek kontraindikovaný. Liek sa nesmie predpisovať počas tehotenstva, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa musí použiť najmenšia účinná dávka.
Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu lieku, pokiaľ možné výhody v porovnaním s inými neprevážia možné nebezpečenstvá pre plod.
Užívanie lieku môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa usilujú otehotnieť.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť počas užívania lieku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
Ak sa u pacientov, ktorí užívajú liek objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí prerušiť.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závrat, vertigo, ospalosť, únava a poruchy videnia), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Jedno vrecko obsahuje 2,64 g sorbitolu a 10 mg aspartámu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina z nich je mierna a vymizne po ukončení užívania AFLAMILU 100 mg prášok na perorálnu suspenziu.
Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v určitých frekvenciách, ktoré sú definované nasledovn ... viac >

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48