AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Obnovení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 4,10 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
02/23 4,10 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
01/23 4,10 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
12/22 4,10 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. AGG, REU, ORT, NEU, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0134/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98368
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aflamil 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny nesteroidných protizápalových a protireumatických liekov a používa sa na liečbu ochorení s akútnym zápalom a bolesťou, takých ako lumbago (bolesť chrbta), bolesť zubov, bolestivá menštruácia alebo bolesti kĺbov.

Liek sa môže použiť na liečbu chronických kĺbových ochorení s chronickou bolesťou a zápalom, takých, ako sú chronické poruchy chrupavky v kĺboch (osteoartritída), zápal kĺbu alebo kĺbov reumatického pôvodu (reumatoidná artritída) a artritída, ktorá postihuje jeden alebo viac medzistavcových kĺbov v chrbtici a abnormálnu priľnavosť a pevnosť kostí kĺbu (spondylartritída ankylopoetika) alebo iné bolestivé poruchy pohybového aparátu (napr. humeroskapulárna periartritída a extraartikulárny reumatizmus).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 200 mg denne, užitá v 2 oddelených 100 mg dávkach (1 tableta ráno a 1 večer).

Pacienti s poruchou funkcie pečene: dávka sa musí pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene redukovať. Odporúča sa užívať úvodnú dennú dávku 100 mg.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby trvania liečby, potrebnej na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, musia sa prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Liek možno užiť spolu s jedlom.

Upozornenie

Počas prvého a druhého trimestra gravidity, sa aceklofenak nesmie podávať, iba ak je to nevyhnutné. Počas tretieho trimestra tehotenstva je liek kontraindikovaný. Liek sa nesmie predpisovať počas tehotenstva, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa musí použiť najmenšia účinná dávka.
Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu lieku, pokiaľ možné výhody v porovnaním s inými neprevážia možné nebezpečenstvá pre plod.
Užívanie lieku môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa usilujú otehotnieť.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť počas užívania lieku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
Ak sa u pacientov, ktorí užívajú liek objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí prerušiť.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závrat, vertigo, ospalosť, únava a poruchy videnia), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina z nich je mierna a vymizne po ukončení užívania Aflamilu.
Frekvencie vedľajších účinkov sú definované nasledovne:
veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí časté: môžu postihnúť až 1 ... viac >

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36