Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 75 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) 1x150 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 - -
02/24 0,85 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
01/24 0,85 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
12/23 0,85 € 2,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/160/066
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39741
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.lyžica)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje desloratadín, ktorý je antihistaminikom. Perorálny roztok je liek proti alergii, ktorý nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať alergickú reakciu a jej príznaky.

Liek sa používa na:

  • zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 1 rok a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
  • na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

 Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže obnoviť normálne denné aktivity a spánok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Odporúčaná dávka je 10 ml roztoku 1x denne.
Deti vo veku od 6-11 rokov: odporúčaná dávka je 5 ml roztoku 1x denne.
Deti vo veku od 1-5 rokov: odporúčaná dávka je 2,5 ml roztoku 1x denne.

Liečbu možno prerušiť po tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa. Liek sa môže užívať aj dlhodobo, ak to lekár schváli.

Spôsob použitia

Roztok sa užíva perorálne. Liek sa užíva nezávisle od jedla. K lieku je pribalená odmerka. 

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Aeriusu počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Nepodávať liek deťom mladším ako 1 rok. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 1 rok neboli stanovené.
Skúsenosti s používaním desloratadínu u detí vo veku 1-17 rokov, získané z klinických skúšaní účinnosti, sú obmedzené.
Neodporúča sa používať viac ako týždeň u malých detí (menej ako 3 roky).
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol. 
Tento liek obsahuje sorbitol (E420), v prípade dedičnej neznášanlivosti fruktózy (skratka HFI, z angl. hereditary fructose intolerance), zriedkavé genetické ochorenie, pri ktorom človek nedokáže spracovať fruktózu, sa treba obrátiť na svojho lekára ešte pred užítím tohto lieku.
Liek obsahuje propylénglykol (E1520) a benzylalkohol (benzylalkohol môže spôsobiť anafylaktoidné reakcie).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažnýc ... viac >

Účinné látky

desloratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24