ADEZOP 10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x84 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ADEZOP 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0143/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3968C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adezop 10 mg tbl 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ezetimib, používané samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi, na zníženie zvýšených hladín cholesterolu. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL (zlého) cholesterolu a triglyceridov v krvi (tukové látky). Okrem toho zvyšuje hladiny HDL (dobrého) cholesterolu. Účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte.

Používa sa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať ich hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty a cvičením, v prípade:

 •  zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
  • v kombinácii so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
  • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná,
 • dedičného ochorenia, 
  • ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi (homozygotná familiárna hypercholesterolémia) v kombinácii so statínom, prípadne iným liekom.
  • ktoré zvyšuje hladiny rastlinných sterolov v krvi (homozygotná sitosterolémia, známa tiež ako fytosterolémia)
 • prevencie kardiovaskulárnych príhod pri ochorení srdca v kombinácii so statínmi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 12. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Denná dávka: 1 tableta (10 mg) 1x denne.
Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa.

Upozornenie

Liek samotný sa má podávať tehotným ženám iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek samotný sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek súbežne podávaný so statínom je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 17 rokov a mladších neboli doteraz stanovené. 
Liek sa u pacientov so stredne ťažkou (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo- Pughovo skóre > 9) neodporúča.
Liek súbežne podávaný so statínom je kontraindikovaný pacientom s aktívnym ochorením pečene alebo nevysvetlenými pretrvávajúcimi zvýšeniami sérových transamináz.
Bezpečnosť a účinnosť lieku podávaného s fibrátmi neboli stanovené.
Pri podozrení na myopatiu (svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť, najmä spojená s vysokou teplotou) alebo, ak je hladina kreatínkinázy (CK) vyššia ako 10-násobok HHN, sa podávanie lieku a súbežne podávaných liekov musí okamžite ukončiť.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné brať do úvahy, že boli hlásené závraty a únava.
Liek sa má podávať najmenej 2 hodiny pred alebo nie menej ako 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčových kyselín.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať. Liek nepomáha schudnúť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste si boli vedomí toho, aké vedľajšie účinky sa môžu prejaviť. Zvyčajne sú mierne a po krátkom čase vymiznú.
Ak pocítite nevysvetliteľnú bolesť svalov, citlivosť alebo slabos ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30