ADEZOP 10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,73 € -1,12 € (-6,6 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,73 € -1,12 € (-6,6 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 0,00 € (0,0 %) 15,73 € (0,0 %)
10/19 0,00 € (0,0 %) 15,73 € (-6,6 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 16,85 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 16,85 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR, INT, GER, ENP, END, DIA, KLF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ADEZOP 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0143/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3964C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adezop 10 mg tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek na zníženie zvýšených hladín cholesterolu. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte.
Liek sa používa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať ich hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty a cvičením. Môže sa použiť samostatne alebo s inými liekmi na liečbu vysokého cholesterolu. Počas užívania tohto lieku sa má dodržiavať diéta na zníženie cholesterolu.

Liek sa používa:

  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
    • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
    • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná,
  • v prípade dedičného ochorenia (homozygotná familiárna hypercholesterolémia) spolu so statínom, prípadne iným liekom.

Pri ochorení srdca, liek v kombinácii s liekmi na znižovanie cholesterolu nazývanými statíny, znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti na hrudi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Deti a dospievajúci ≥ 6 rokov
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku 6-17 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v SPC v častiach 4.4., 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.
Keď sa ezetimib 10 mg podáva spolu so statínom, majú sa vziať do úvahy pokyny pre dávkovanie statínu u detí.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa v pravidelných časových odstupoch.

Upozornenie

Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Liek sa má podávať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Súbežná liečba so statínom je počas tehotenstva kontraindikovaná.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Súbežná liečba so statínom je počas dojčenia kontraindikovaná.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. 
Pacientom so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa užívanie lieku sa neodporúča.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba však brať do úvahy, že boli hlásené závraty.
Tableta sa má podať ≥2 hodiny pred alebo ≥4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny (napr. cholestyramín).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste si boli vedomí toho, aké vedľajšie účinky sa môžu prejaviť. Zvyčajne sú mierne a po krátkom čase vymiznú.
Ak pocítite nevysvetliteľnú bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť, ihn ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30