ACTOS 30 mg tbl 30x30 mg (blis.Al/Al)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/150/019
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98562
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actos 30 mg tablety tbl 30x30 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus 2. typu (cukrovka nevyžadujúca podávanie inzulínu). Liek pomáha regulovať hladinu cukru v krvi tým, že organizmus lepšie využíva inzulín, ktorý sa v ňom tvorí. 
Liek sa môže používať samostatne u pacientov, ktorí nemôžu užívať metformín, a u pacientov, u ktorých sa liečbou spolu s diétou a cvičením nepodarilo kontrolovať hladinu cukru v krvi, alebo sa môže pridať k iným liečbam (napríklad k liečbe metformínom, sulfonylmočovinou alebo inzulínom), keď sa pomocou nich nepodarilo dostatočne kontrolovať hladinu cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka môže byť 15 mg alebo 30 mg 1x denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať až do 45 mg 1x denne.
V prípade kombinácie s inzulínom je možné pokračovať v súčasnej dávke inzulínu aj po začatí liečby pioglitazónom. Ak sa u pacientov objaví hypoglykémia, dávka inzulínu sa má znížiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie používať.
U dojčiacich žien sa liek nesmie používať.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov so srdcovým zlyhaním alebo so srdcovým zlyhaním v anamnéze je liek kontraindikovaný (pioglitazón môže spôsobiť retenciu tekutín, ktorá môže viesť k exacerbácii alebo precipitácii srdcového zlyhania).
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia (pri liečbe v kombinácii s metformínom, sulfonylmočovinou alebo inzulínom).
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak pacienti, ktorí majú skúsenosti s poruchou videnia, majú byť upozornení pred riadením vozidiel alebo obsluhou strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Liek obsahuje laktózu.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U pacientov sa vyskytli najmä tieto závažné vedľajšie účinky:
U pacientov užívajúcich Actos v kombinácii s inzulínom sa často vyskytuje srdcové zlyhanie (môže postihnúť až 1 z 10 ľudí). Srdcové z ... viac >

Účinné látky

pioglitazón

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36