Actilyse 20 mg plv iio (20 mg+20 ml solv.) (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.) 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Actilyse 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0104/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93649
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actilyse 20 mg plv iio 1x20 mg+1x20 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV IIO - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

Popis a určenie

Aktívna zložka lieku je altepláza. Patrí do skupiny liekov nazvaných trombolytiká. Tieto lieky pôsobia tak, že rozpúšťajú krvné zrazeniny, ktoré sa vytvorili v krvných cievach.

Liek sa používa na liečbu mnohých stavov, ktoré sú spôsobené vznikom krvných zrazenín, vrátane:

  • srdcových záchvatov spôsobených krvnými zrazeninami v srdcových tepnách (infarkt myokardu)
  • krvných zrazenín v pľúcnych tepnách (pľúcna embólia)
  • cievnej mozgovej príhody spôsobenej krvnou zrazeninou v mozgovej tepne (náhla ischemická cievna mozgová príhoda)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Liečba sa vykonáva iba pod dohľadom a následným sledovaním zaškoleného lekára. Liečba má byť zahájená čo najskôr po nástupe príznakov.

Dávka je upravená v závislosti od hmotnosti pacienta. Za aseptických podmienok sa obsah injekčnej liekovky rozpustí vo vode na injekciu, čím sa získa jedna z cieľových koncentrácií, 1 mg alteplázy/ml alebo 2 mg alteplázy/ml.

Rekonštituovaný roztok sa má podávať intravenózne alebo má byť instilovaný do dysfunkčného centrálneho cievneho katétra. Ďalej sa môže ešte zriediť sterilným fyziologickým roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) až na minimálnu koncentráciu 0,2 mg/ml. Riedenie rekonštituovaného roztoku sterilnou vodou na injekciu alebo vo všeobecnosti použitím infúznych roztokov cukrov, napríklad dextrózy, sa neodporúča. Liek sa nesmie miešať s inými liekmi v tej istej infúznej liekovke ani v tom istom katétri (dokonca ani s heparínom).

Liek sa aplikuje intravenózne v intervale 60 - 180 minút, za použitia dávkovacej schémy vzhľadom na indikáciu lieku. Aplikácia lieku počas gravidity a dojčenia je na zvážení lekára (v prípade akútneho, život ohrozujúceho ochorenia treba zvážiť prínos liečby voči možným rizikám).

Liek je kontraindikovaný na liečbu náhlej cievnej mozgovej príhody u pediatrických pacientov do 18 rokov.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Actilyse môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky popísané nižšie sa vyskytli u ľudí, ktorí užívali Actilyse.
Veľmi časté (vyskytujú sa u viac než 1 z 10 pacientov, ktorí dostávajú liek)
- srdcové zlyhanie
- tekutina v pľúcach (pľú ... viac >

Účinné látky

altepláza

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36