ACLOTIN tbl obd 250 mg (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACLOTIN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0226/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
79359
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACLOTIN tbl obd 60x250 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiklopidín hydrochlorid, ktorý zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek a tým vzniku krvných zrazenín v cievach. Krvné zrazeniny (tzv. tromby) sa môžu vytvoriť priamo v mozgových cievach a upchávať ich, alebo sa môžu do týchto ciev dostať odtrhnutím z miesta vzniku v iných cievach. Týmto spôsobom môže dôjsť k vzniku tzv. cievnej mozgovej príhody.

Liek sa používa na predchádzanie (prevenciu) upchatia ciev krvnými zrazeninami. Tiklopidín zvyčajne užívajú pacienti po cievnej mozgovej príhode alebo s jej zvýšeným rizikom. Liek sa tiež podáva pacientom po prekonanom srdcovom infarkte a pacientom s príznakmi angíny pektoris alebo poruchami prekrvenia dolných končatín.

Liek užívajú aj pacienti s umelou obličkou. Používa sa aj ako prevencia proti upchatiu ciev u pacientov po operačných zákrokoch na tepnách srdca a končatín s následným zavedením dilatačných teliesok (stentov).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúča sa 2x denne 1 tableta.
Pri prevencii subakútnych oklúzií po implantácii koronárnych stentov treba liečbu začať krátko pred alebo hneď po implantácii stentov. Podáva sa 2x 250 mg v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou v dávke 100 - 325 mg denne počas 1 mesiaca.

Ak pacient zabudne užiť dávku, nemá užívať dvojnásobnú, aby sa nahradila vynechaná. Dávku môže užiť počas ďalšieho jedla, a potom pokračovať ako zvyčajne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapíjajú sa vodou. Tablety sa užívajú spolu s jedlom.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek nemá užívať, podať sa môže iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti nemá používať u detí do 18 rokov.
Pacientom s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť a môže byť potrebné aj zníženie dávky.
Počas užívania lieku je potrebné monitorovať diferenciálny krvný obraz, vrátane počtu krvných doštičiek na začiatku liečby, a potom každý druhý týždeň počas prvých 3 mesiacov a v priebehu 15 dní po prerušení liečby, ak musela byť liečba ukončená počas prvých troch mesiacov.
Ak pacient plánuje počas užívania lieku podstúpiť chirurgický zákrok, liečba sa má prerušiť najmenej 10 dní pred chirurgickým zákrokom, vzhľadom na riziko krvácania alebo predĺženia doby krvácania. Pri náhlom operačnom zákroku je potrebné informovať lekára o užívaní lieku.
Pacienta je potrebné upozorniť na prejavy a symptómy, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou (horúčka, bolesť hrdla, ulcerácia v ústnej dutine), trombocytopéniou a/alebo narušenou hemostázou (predĺžené alebo neočakávané krvácanie, ekchymóza, purpura, tmavá stolica) alebo trombotickou trombocytopenickou purpurou.
Počas liečby sa môžu často vyskytnúť závraty, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- neutropénia (výrazný pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže byť nebezpečn ... viac >

Účinné látky

tiklopidín

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36