Acetylcystein Dr.Max 600 mg tbl eff (strip laminát/Al/papier) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0191/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1230C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acetylcystein Dr.Max 600 mg tbl eff 20x600 mg (strip laminát/Al/papier)
Aplikačná forma
TBL EFF - Šumivé tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo acetylcysteín, mukolyticky aktívnu látku, ktorá riedi hustý hlien v dýchacích cestách.

Používa sa u dospievajúcich starších ako 14 rokov a u dospelých na liečbu akútnych ochorení dýchacích ciest v súvislosti s bežnou nádchou a dlhodobých ochorení dýchacích ciest, v obidvoch prípadoch spojených s tvorbou hustého hlienu a so sťaženým vykašliavaním.

Tento liek sa môže používať bez odporúčania lekára iba na liečbu akútneho ochorenia. V prípade dlhodobého ochorenia dýchacích ciest sa používa iba na odporúčanie lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 14 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov
1 tableta (zodpovedá 600 mg acetylcysteínu) denne.
Dospievajúci majú užívať polovicu tablety 2x denne (zodpovedá 2 x 300 mg acetylcysteínu denne).
Celková denná dávka 600 mg acetylcysteínu nesmie byť prekročená.

Tento liek sa nesmie užívať dlhšie ako 4-5 dní bez súhlasu lekára.

Spôsob použitia

Šumivá tableta sa rozpustí v polovici pohára vody a nápoj sa vypije. Rozpustená šumivá tableta sa má užiť ihneď po príprave, najneskôr však do 2 hodín. Užíva sa po jedle.
Obsahuje deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je lepšie vyhnúť sa užívaniu tohto lieku počas tehotenstva.
Rozhodnutiu, či pokračovať počas liečby v dojčení alebo prerušiť/vysadiť liečbu týmto liekom, musí predchádzať posúdenie pomeru prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 14 rokov pre vysoký obsah liečiva.
Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti na acetylcysteín, pri závažnej exacerbácii astmy, pri chronických a žalúdočných vredoch.
Niektoré perorálne antibiotiká (aminoglykozidy, cefalosporíny, semisyntetické penicilíny a tetracyklíny) majú byť podávané oddelene od acetylcysteínu, s časovým odstupom najmenej 2 hodiny (neplatí to pre cefixim a loracarbef).
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s histamínovou intoleranciou, je potrebné vyhnúť sa dlhodobej liečbe acetylcysteínom.
Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní lieku diabetickým pacientom. Musí sa vziať do úvahy aditívny účinok súbežne podávaných liekov obsahujúcich sorbitol (alebo fruktózu) a príjem sorbitolu (alebo fruktózy) v strave. 
Liek môže ovplyvniť kolorimetrický test salicylátov, výsledky pri stanovení ketolátok v moči.
Neodporúča sa rozpúšťať spolu s inými produktmi.
Počas užívania lieku sa odporúča zvýšený prívod tekutín, keďže podporujú mukolytický účinok acetylcysteínu.
Liek obsahuje laktózu, sacharín, cyklamát, sorbitol, manitol a sodík. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri liečbe Acetylcysteinom Dr.Max sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov)
- alergická reakcia (svrbenie, žihľavka, kožná vyr ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36