Acetylcystein Dr.Max 600 mg šumivé tbl 600 mg (strip laminát/Al/papier) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0191/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1229C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acetylcystein Dr.Max 600 mg tbl eff 10x600 mg (strip laminát/Al/papier)
Aplikačná forma
TBL EFF - Šumivé tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,99 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo acetylcysteín, mukolyticky aktívnu látku, ktorá riedi hustý hlien v dýchacích cestách.

Používa sa u dospievajúcich starších ako 14 rokov a u dospelých na liečbu akútnych ochorení dýchacích ciest v súvislosti s bežnou nádchou a dlhodobých ochorení dýchacích ciest, v obidvoch prípadoch spojených s tvorbou hustého hlienu a so sťaženým vykašliavaním.

Tento liek môžete používať bez odporúčania lekára iba na liečbu akútneho ochorenia. Ak máte dlhodobé ochorenie dýchacích ciest, používajte tento liek iba na odporúčanie lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 14 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov užívajú 1 tabletu (zodpovedá 600 mg acetylcysteínu) denne.

Dospievajúci majú užívať polovicu tablety 2x denne (zodpovedá 2 x 300 mg acetylcysteínu denne).

Celková denná dávka 600 mg acetylcysteínu nesmie byť prekročená.

Tento liek sa nesmie užívať dlhšie ako 4-5 dní bez súhlasu lekára.

Spôsob použitia

Liek sa užíva po jedle. Šumivá tableta sa rozpustí v polovici pohára vody. Rozpustená šumivá tableta sa má užiť ihneď po príprave, najneskôr však do 2 hodín.

Upozornenie

Počas tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže použiť iba po konzultácii s lekárom, ktorý posúdi pomer prospechu a rizika.
Liek nie je určený pre pacientov mladších ako 14 rokov, dávka acetylcysteínu je príliš vysoká.
Počas užívania lieku sa odporúča zvýšený prívod tekutín, keďže podporujú mukolytický účinok acetylcysteínu.
Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti na acetylcysteín, pri závažnej exacerbácii astmy, pri chronických a žalúdočných vredoch.
Liek obsahuje laktózu, sorbitol a sodík. 
Perorálne antibiotiká majú byť podávané oddelene od acetylcysteínu, s časovým odstupom najmenej 2 hodiny (neplatí to pre cefixim a loracarbef).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri liečbe Acetylcysteinom Dr.Max sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov)
- alergická reakcia (svrbenie, žihľavka, kožná vyr ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36