Acetonum - FAGRON v liekovke 1x900 ml (712 g)

Mohlo by vás zaujímať


Acetonum - FAGRON
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Dodávatelia

Popis a určenie

Prchavá číra bezfarebná kvapalina. Je miešateľný s vodou, s liehom 96% a s éterom. Jeho páry sú zápalné. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použiť ako organické rozpúšťadlo, eventuálne pomocná látka.