Aceclofenac Actavis 100 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aceclofenac Actavis 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0417/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6289B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aceclofenac Actavis 100 mg tbl flm 20x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané aceklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Používa sa na zmiernenie bolesti a zápalu u dospelých pacientov trpiacich na:

  • artritídu kĺbov (osteoartritída),
  • autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje chronický zápal kĺbov (reumatoidná artritída),
  • ­artritídu chrbtice, ktorá môže viesť k zrastaniu stavcov (ankylozujúcej spondylitíde).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 200 mg denne užitá vo forme 2 samostatných 100 mg dávok (1 tableta ráno a 1 večer).

Starší pacienti: musí sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšej možnej doby. Počas terapie NSAID musí byť pacient pravidelne kontrolovaný, či sa u neho nedostavilo GI krvácanie.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: odporúča sa užívať úvodnú dennú dávku 100 mg.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby trvania liečby, potrebnej na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, musia sa prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Vhodnejšie je užívanie tabliet s jedlom alebo po jedle.

Upozornenie

Počas tretieho trimestra tehotenstva je liek kontraindikovaný. Liek sa nesmie predpisovať počas tehotenstva, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa musí použiť najmenšia účinná dávka.
Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu lieku, pokiaľ možné výhody v porovnaním s inými neprevážia možné nebezpečenstvá pre plod.
Užívanie lieku môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa usilujú otehotnieť.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
Ak sa u pacientov, ktorí užívajú liek objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí prerušiť.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závrat, vertigo, ospalosť, únava a poruchy videnia), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (>1/1000 až <1/100) .
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24