Aceclofenac Actavis 100 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,95 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
06/18 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
05/18 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
04/18 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
03/18 2,97 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, NEU, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aceclofenac Actavis 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0417/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6293B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aceclofenac Actavis 100 mg tbl flm 60x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek obsahuje liečivo nazývané aceklofenak. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Používa sa na zmiernenie bolesti a zápalu u dospelých pacientov trpiacich na:
- artritídu kĺbov (osteoartritída). Toto ochorenie sa bežne vyskytuje u pacientov nad 50 rokov a spôsobuje stratu chrupavky a kostného tkaniva v blízkosti kĺbov.
- autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje chronický zápal kĺbov (reumatoidná artritída).
- artritídu chrbtice, ktorá môže viesť k zrastaniu stavcov (ankylozujúcej spondylitíde).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 200 mg denne, užitá v dvoch oddelených 100 mg dávkach, jedna tableta ráno a jedna večer.

Pediatrická populácia
Klinické údaje o použití u detí nie sú k dispozícii a preto sa neodporúča podávať tento liek deťom.

Staršie osoby
Ak sa usúdi, že je potrebná liečba NSAID, musí sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšej možnej doby. Počas terapie NSAID sa má pacient pravidelne kontrolovať na prítomnosť GI krvácania.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúča sa užívať úvodnú dennú dávku 100 mg (tj. 1 tableta denne).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Nie je potrebné upraviť dávku, avšak je potrebná rovnaká opatrnosť ako pri iných NSAID (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety sú určené na vnútorné použitie a majú sa prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny. Prednostne sa majú tablety užívať s jedlom alebo po jedle. Neprekračujte určenú dennú dávku.
Ak ste vynechali dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej potrebnej doby.

Upozornenie

Nemá sa užívať počas gravidity, najmä v priebehu posledného trimestra gravidity, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa má používať najnižšia účinná dávka.
V prípade užívania iných liekov, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, je potrebné overiť vhodnosť kombinácie (prípadne zvážiť úpravu dávky).
Použitiu sa treba vyhnúť aj u žien počas dojčenia, pokiaľ potenciálny prínos pre matku nepreváži nad možnými rizikami pre plod.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých sa predtým prejavili reakcie z precitlivenosti (napr. astma, rinitída, angioedém alebo urtikária), ako odpoveď na užitie ibuprofenu, aspirínu alebo iných nesteroidných protizápalových liekov.
Počas liečby sa môže dostaviť závrat, ospalosť, únava a poruchy zraku, v takom prípade sa nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Nesmie sa užívať ak je výskyt alebo podozrenie na peptický vred a/alebo krvácanie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhaním pečene a obličiek.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Informujte svojho lekára ihneď, ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
· lieky ako je Aceclofenac Actavis môžu súvisieť s mierne zvýšeným rizikom srdcovej príhody ("infarkt m ... viac >

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24