Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 6x10 ks (60 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
07/24 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
06/24 2,97 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
05/24 2,97 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0554/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10886
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (anglická skratka NSAID) a používa sa na úľavu od bolesti a zápalu u pacientov, ktorí trpia na:

  • artritídu kĺbov (osteoartritídu),
  • autoimúnnu chorobu, ktorá spôsobuje chronický zápal kĺbov (reumatoidná artritída),
  • artritídu chrbtice, ktorá môže viesť k zrastu stavcov (ankylozujúcej spondylitíde).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 200 mg denne užitá vo forme 2 samostatných 100 mg dávok (1 tableta ráno a 1 večer).

Starší pacienti: musí sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšej možnej doby. Počas terapie NSAID musí byť pacient pravidelne kontrolovaný, či sa u neho nedostavilo GI krvácanie.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: odporúča sa užívať úvodnú dennú dávku 100 mg (1 tableta).

Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby trvania liečby, potrebnej na kontrolu symptómov.

Nikdy nemeňte dávkovanie lieku bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom. Pokračujte v užívaní tabliet tak dlho, ako vám to odporúča lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé s dostatočným množstvom tekutiny. Vhodnejšie je užívanie tabliet s jedlom alebo po jedle.

Upozornenie

Počas tretieho trimestra tehotenstva je liek kontraindikovaný. Liek sa nesmie predpisovať počas tehotenstva, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa musí použiť najmenšia účinná dávka.
Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu lieku, pokiaľ možné výhody v porovnaním s inými neprevážia možné nebezpečenstvá pre plod.
Užívanie lieku môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa usilujú otehotnieť.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
Ak sa u pacientov, ktorí užívajú liek objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí prerušiť.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závrat, vertigo, ospalosť, únava a poruchy videnia), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Aceclofenac Accord tablety môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
- závažná alergická reakcia (anafylaktický šok). Príznaky s ... viac >

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48