ACCU-FINE 31G (0,25 mm x 8 mm) ihla na aplikáciu inzulínu pomocou pera, typ 810 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,00 € (0,0 %) 12,96 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 12,96 € (0,0 %)
07/23 0,00 € (0,0 %) 12,96 € (0,0 %)
04/23 0,00 € 12,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ENP
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

ACCU-FINE 31G (0,25 mm x 8 mm)
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D1945A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ihla univerzálna Accu-Fine do inzulínového pera typ 810, 100 ks, rôzne veľkosti
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Sterilné, jednorazové ihly do inzulínového pera.

Ihly do injekčného pera môžo použiť s väčšinou injekčných pier dostupných na trhu. Podrobný zoznam kompatibilných injekčných pier sa nachádza na stránke výrobcu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1. Odstráni sa tesnenie z ihly do injekčného pera.
2. Ihla sa zatlačí priamo na injekčné pero a otočí sa, kým nie je tesne upevnené (2a). Ihla sa netlačí do injekčného pera pod uhlom. Potom sa odstráni vonkajší ochranný kryt a odloží sa (2b). Kryt sa neodhadzuje. Bude potrebný neskôr na odstránenie ihly z injekčného pera.
3. Odstráni sa vnútorný ochranný kryt tým, že sa vytiahne rovno, aby sa zabránilo ohnutiu ihly a/alebo poškodeniu hrotu ihly.
4. Injekčné pero sa pripraví a nastaví podľa návodu na použitie injekčného pera, aby sa zabránilo nesprávnemu dávkovaniu spôsobenému vzduchom v zásobníku alebo upchatou ihlou. Ak po sa niekoľkých pokusoch nepozoruje tok liečiva, pripojí sa nová ihla na injekčné pero.
5. Nastaví sa svoja dávka liečiva.
6. Urobí sa vpich podla pokynov vášho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, ihla sa neohýba. Vstrekuje sa pomaly. Ihla sa nevyťahuje okamžite po vstreknutí. Nemení sa smer ihly injekčného pera v tele, kedže by mohlo dôjst k ohnutiu alebo zlomeniu ihly.
7. Nasadí sa spät ochranný kryt.
8. Ihla sa odstráni z injekčného pera po každom vpichnutí, aby sa zabránilo vstupu vzduchu do zásobníka a úniku liečiva zo zásobníka.

Upozornenie: Pred podaním injekcie odstránte vonkajší aj vnútorný ochranný kryt. Ak pred použitím neodstránite vonkajší aj vnútorný ochranný kryt, nedôjde k podaniu lieku alebo dávky, čo môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
Zabráňte infekciám. Ihly do injekčného pera nepoužívajte opakovane ani nepoužívajte ihly iných pacientov. Nepoužívajte ihly do injekčného pera, ak je poškodený jednotlivý obal alebo ak chýba tesnenie alebo ak sa zdá, že ihla je poškodená. Aby ste sa vyhli náhodným vpichom, nikdy nemanipulujte s ihlami do injekčných pier iných pacientov. Ihly do injekčného pera sú len na jedno použitie a mali by byť bezpečne zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi.Uchovávajte mimo dosahu detí bez dozoru dospelých.