ACCU-CHEK Performa Control kontrolný roztok ku glukomeru 2x2,5 ml

Mohlo by vás zaujímať

ACCU-CHEK Performa Control
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D76991
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok kontrolný Accu-Chek Performa Control 2 x 2,5 ml, ku glukomeru Accu-Chek
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Kontrolný roztok so známou koncentráciou glukózy určený na overovanie presnosti merania glykémie pomocou glukomera ACCU-CHEK Active. Kontrolné merania sa vykonávajú po otvorení nového balenia testovacích prúžkov, po výmene baterky, po vyčistení drážky na testovacie prúžky a meracieho okienka (meracej optiky), keď výsledky merania nezodpovedajú klinickému stavu (resp. subjektívnym pocitom) pacienta.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Kontrolný roztok sa používa namiesto vzorky krvi. Potrebné množstvo roztoku so známou sa nanesie na kontrolný prúžok a násladne sa hneď vykoná bežné meranie. Výsledok merania sa nesmie odchyľovať od známej koncentrácie kalibračného roztoku nad rámec povoleného rozpätia (uvedené v návode). Prípade odchýlky nad rámec rozpätia je potrebné použiť nový testovací prúžok, prípadne novú sadu prúžkov, alebo vykonať servisnú kontrolu glukomera.