Accu-Chek Guide 50 testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/21 1,45 € (0,0 %) 10,27 € (0,0 %)
07/21 1,45 € 10,27 €
04/21 - -
03/21 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ENP
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Accu-Chek Guide 50
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D99381
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prúžky testovacie Accu-Chek Guide ku glukomeru Accu-Chek Guide Link, 50ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Testovacie prúžky ku glukomeru Accu-Chek Guide/Guide Link sú určené na kvantitatívne stanovenie glukózy v čerstvej kapilárnej plnej krvi z prsta, dlane, predlaktia a nadlaktia ako pomôcka pri monitorovaní efektívnosti kontroly glykémie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pri použití je porebné postupovať podľa návodu.
V návode na použitie glukomera sa nachádzajú pokyny na odoberanie vzorky krvi a vykonávanie merania glykémie.