Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCEL 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0463/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46759
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCEL 5 mg tbl 30x5 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory kalciových kanálov. Používa sa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku,
  • bolesti na hrudi spôsobenej zúžením koronárnych artérií srdcového svalu (srdcová angína) alebo zriedkavejšej formy bolesti na hrudi spôsobenej stiahnutím koronárnych artérií srdcového svalu (vazospastická angína).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 4. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Počiatočná dávka na liečbu hypertenzie a anginy pectoris je 5 mg 1x denne. Ak sa požadovaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2‒4 týždňov, dávka sa môže zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg 1x denne (jednorazovo) v závislosti od individuálnej odpovede pacienta. U pacientov s angina pectoris sa amlodipín môže používať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa majú užívať s pohárom tekutiny (napr. pohár vody) v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla.
10mg tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Použitie v tehotenstve sa odporúča, len ak neexistuje bezpečnejšia alternatíva a choroba sama o sebe prináša vyššie riziko pre matku i plod.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie. 
U starších pacientov je potrebná opatrnosť pri zvyšovaní dávky.
Amlodipín sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom s poškodením pečene a pacientom podstupujúcim dialýzu.
Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť opatrne.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou hypotenziou.
Amlodipín môže mať zanedbateľný alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku, okamžite sa obráťte na svojho lekára.
závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, z ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36