Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,49 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/18 0,68 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
10/18 0,68 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
09/18 0,68 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
08/18 0,68 € 0,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCEL 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0463/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46759
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCEL 5 mg tbl 30x5 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory kalciových kanálov. Používa sa na liečbu:
• vysokého krvného tlaku,
• bolesti na hrudi spôsobenej zúžením koronárnych artérií srdcového svalu (srdcová angína) alebo zriedkavejšej formy bolesti na hrudi spôsobenej stiahnutím koronárnych artérií srdcového svalu (vazospastická angína).
Ak máte vysoký krvný tlak, liek uvoľňuje krvné cievy tak, aby nimi krv prechádzala ľahšie.
Ak máte angínu, liek zlepšuje zásobovanie srdcového svalu krvou, ktorý takto dostáva viac kyslíka a tým sa predchádza bolesti na hrudi.
Liek neposkytuje okamžité úľavu od bolesti na hrudi pri angíne.
 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Liek určený pre dospelých sa užíva v dávke 1/2-1 tableta 1x denne, zvyčajne ráno (niekedy večer) v pravidelných odstupoch (liečba začína najnižšou účinnou dávkou 5 mg a dávku možno zvyšovať na maximálnu 10 mg). Liek sa užíva nezávisle od jedla a zapije sa trochou tekutiny. Liečba je dlhodobá a nemá sa prerušiť náhle. Lekár upraví dávkovanie v závislosti na odpovedi pacienta. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu. Nepiť alkohol a grepové šťavy. O užívanie lieku počas gravidity a laktácie rozhodne lekár vzhľadom na prospech vs riziko. Liek môže ovplyvňovať pozornosť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, ACCEL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane izolovaných prípadov)
· závažné kožné reakcie, napr. zápal a tvorba vredov na koži a opuc ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36