ACC LONG tbl eff 600 mg (vre.Al/papier) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

ACC LONG
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0168/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02739
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACC LONG tbl eff 10x600 mg (vre.Al/papier)
Aplikačná forma
TBL EFF - Šumivé tablety
Cena: od 4,10 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo acetylcysteín. Užíva sa u dospelých a dospievajúcich od 14 rokov na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú spojené s intenzívnou tvorbou hustého viskózneho hlienu, ako sú:

 • chrípka,
 • zápaly priedušnice,
 • akútna i chronická bronchitída (zápal priedušiek),
 • bronchiektázie (rozšírenie priedušiek),
 • priedušková astma,
 • bronchiolitída (zápal priedušničiek),
 • mukoviscidóza (cystická fibróza, vrodená porucha skvapalňovania hlienov).
 • zápalu hrtana,
 • akútnej a chronickej sinusitídy (zápal prínosových dutín),
 • seróznej a exudatívnej otitídy (zápal stredného ucha) s výpotkom,
 • pri predoperačných a pooperačných stavoch spojených so zvýšenou tvorbou viskózneho hlienu v dýchacích cestách.

Pri chronických ochoreniach dýchacích ciest a krčných, nosných a ušných ochoreniach sa liek smie užívať iba na odporúčanie lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 14 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov pri zápaloch dýchacích ciest
600 mg denne v 1 - 2 jednotlivých dávkach, t.j. 1/2 tablety 2x denne alebo 1 šumivá tableta 1x denne.

Mukoviscidóza
Liečba sa má začať nižšími dávkami a postupne ich zvyšovať. Celková denná dávka sa rozdeľuje do 3 jednotlivých dávok.
Pacientom s telesnou hmotnosťou nad 30 kg sa primeraná denná dávka môže zvýšiť až na 800 mg.

Liečba bez odporúčania lekára nemá presiahnuť 4-5 dní.
Bez konzultácie s lekárom liečba nesmie trvať dlhšie ako 14 dní.
Liečba chronickej bronchitídy a mukoviscidózy má byť dlhodobá, aby sa umožnila profylaxia infekcií dýchacích ciest.

Spôsob použitia

Šumivá tableta sa krátko pred užitím rozpustí v pohári s vodou. Užije sa krátko po príprave a po jedle. Vo výnimočných prípadoch môže pripravený roztok stáť až 2 hodiny, aj teplý, pretože obsahuje stabilizátor kyselinu askorbovú (vitamín C).
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek má byť používaný počas tehotenstva a dojčenia iba po prísnom posúdení pomeru prospechu a rizika.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku do 14 rokov pre vysoký obsah liečiva.
Liek sa nemá používať u pacientov s pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok.
Liek je kontraindikovaný u ľudí s aktívnym peptickým vredom.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s vredmi v anamnéze.
Ak sa vyskytnú nové zmeny na koži a sliznici, je potrebné okamžite vyhľadať lekára.
Ak sa u pacientov s astmou vyskytne bronchospazmus, liečba sa musí ukončiť.
Je potrebné vyhnúť sa dlhodobej liečbe pacientov s precitlivenosťou na histamín.
Liek sa neodporúča podávať súbežne s antitusikami, môže spôsobiť nebezpečné nahromadenie hlienov v dýchacích cestách.
Liek sa má podávať s časovým odstupom najmenej 2 hodiny od perorálnych antibiotík (neplatí to pre cefixim a loracarbef).
Počas užívania lieku sa odporúča zvýšený prísun tekutín (podpora mukolytického účinku acetylcysteínu).
Liek sa neodporúča rozpúšťať spolu s inými liekmi.
Liek môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov (kolorimetrický test salicylátov, ketolátky v moči).
Liek obsahuje laktózu, manitol, sorbitol a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté (môžu postihovať men ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36