ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sol por (fľ.skl.hnedá+striekačka) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0456/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2930A
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sol por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+striekačka)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Cena: od 3,63 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo acetylcysteín, ktoré skvapalňuje hlien v dýchacích cestách a uľahčuje jeho vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ktorých sa tvorí hustý, viskózny hlien. Zároveň antioxidačným účinkom zabezpečuje ochranu buniek pred škodlivými voľnými radikálmi, čím chráni napr. bunky v pľúcnom tkanive pred poškodením.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 22. 3. 2024.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov
10 ml 2-3x denne (400-600 mg acetylcysteínu denne).

Deti a dospievajúci od 6 do 13 rokov
10 ml 2x denne (400 mg acetylcysteínu denne).

Deti od 2 do 5 rokov
5 ml 2-3x denne (200-300 mg acetylcysteínu denne).

Bez konzultácie s lekárom sa liek nemá užívať dlhšie ako 4-5 dní.

Spôsob použitia

Perorálny roztok sa užíva po jedle. Môže sa podávať pomocou striekačky alebo odmerného pohárika, ktoré sú súčasťou balenia. Roztok sa dieťaťu môže podať striekačkou priamo do úst, alebo sa môže striekačka vyprázdniť na lyžičku. Ak dieťa dostáva roztok striekačkou do úst, má pri tom sedieť vzpriamene. Dávkovaciu striekačku je potrebné po každom podaní vyčistiť tak, že sa niekoľkokrát naplní čistou vodou a zase vyprázdni.

Upozornenie

Liek má byť používaný počas tehotenstva a dojčenia iba po prísnom posúdení pomeru prospechu a rizika.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky.
Liek sa nemá používať u pacientov s pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok.
Liek je kontraindikovaný u ľudí s aktívnym peptickým vredom.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s vredmi v anamnéze.
Ak sa vyskytnú nové zmeny na koži a sliznici, je potrebné okamžite vyhľadať lekára.
Ak sa u pacientov s astmou vyskytne bronchospazmus, liečba sa musí ukončiť.
Je potrebné vyhnúť sa dlhodobej liečbe pacientov s precitlivenosťou na histamín.
Liek sa neodporúča podávať súbežne s antitusikami, môže spôsobiť nebezpečné nahromadenie hlienov v dýchacích cestách.
Liek sa má podávať s časovým odstupom najmenej 2 hodiny od perorálnych antibiotík (neplatí to pre cefixim a loracarbef).
Počas užívania lieku sa odporúča zvýšený prísun tekutín (podpora mukolytického účinku acetylcysteínu).
Liek sa neodporúča rozpúšťať spolu s inými liekmi.
Liek môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov (kolorimetrický test salicylátov, ketolátky v moči).
Čas použiteľnosti po 1. otvorení fľaše: 11 dní pri teplote 15-25 °C.
Liek obsahuje metylparabén (E 218), benzoan sodný, sodík a benzylalkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté (môžu postihovať menej ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24