Abrysvo prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol (1 liek.inj.skl.+1 striek.inj.napl.skl.+1 ihla) 1x0,5 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/23/1752/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4306E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abrysvo prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1xdávka+1xsolv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+1 ihla)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Očkovacia látka (bivalentná, rekombinantná) na prevenciu ochorenia pľúc (dýchacích ciest) spôsobeného respiračným syncyciálnym vírusom (RSV).

Podáva sa:

  • tehotným osobám na ochranu ich dojčiat od narodenia do veku 6 mesiacov;
  • osobám vo veku 60 a viac rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tehotné pacientky 
Jedna 0,5 ml dávka sa má podať medzi 24. a 36. gestačným týždňom.

Osoby vo veku 60 a viac rokov
Má sa podať jedna 0,5 ml dávka.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa pred podaním rekonštituuje a podá sa injekciou do svalu (intramuskulárne) v hornej časti ramena (deltoidná oblasť).

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

Použitie vakcíny sa neskúmalo u tehotných osôb v skoršom ako 24. gestačnom týždni.
Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky u detí (od narodenia do veku menej ako 18 rokov) neboli doteraz stanovené.
Prítomnosť miernej infekcie, ako je nádcha, nemá viesť k odkladu očkovania.
Očkovacia látka sa môže podávať súbežne s kvadrivalentnou očkovacou látkou proti sezónnej chrípke.
Medzi podaním tejto vakcíny a podaním očkovacej látky proti tetanu, diftérii a čiernemu kašľu sa odporúča minimálny interval 2 týždňov.
Očkovacia látka nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Očkovacia látka sa nesmie miešať so žiadnymi inými očkovacími látkami alebo liekmi.
Uchovávať v chladničke (2 – 8 ºC). Ak bola škatuľa zmrazená, zlikvidujte ju.
Neotvorená injekčná liekovka je stabilná počas 5 dní, keď sa uchováva pri teplotách 8 – 30 °C. Na konci tohto obdobia sa musí použiť alebo zlikvidovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky očkovacie látky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Guillainov-Barrého syndróm (neurologická porucha, ktorá väčšinou začína s mravčením a sla ... viac >

Účinné látky

stabilizovaný predfúzny F antigén RSV podskupiny A, stabilizovaný predfúzny F antigén RSV podskupiny B

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24