ABILIFY 15 mg orodispergovateľné tablety tbl oro (perf.jednod.bli.Alu/Alu) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABILIFY 15 mg orodispergovateľné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/276/028
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92343
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABILIFY 15 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.
Liek sa používa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších až do 12 týždňov 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 13. 5. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Schizofrénia:
Odporúčaná počiatočná dávka je 10 alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne. Liek je účinný v rozsahu dávky 10-30 mg/deň. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I:
Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg podávaná 1x denne v monoterapii alebo kombinovanej liečbe. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I:
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke. Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Pediatrická populácia
Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg. Liek je účinný v rozsahu 10-30 mg/deň.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba sa má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg.
Dĺžka liečby má byť na minimálnu potrebnú kontrolu symptómov a nesmie prekročiť 12 týždňov. Dávky vyššie než 10 mg/deň sa majú preto používať len vo výnimočných prípadoch. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U týchto pacientov má byť dávkovanie stanovené opatrne. Maximálna denná dávka 30 mg sa však musí podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene 

Dĺžka a ukončenie liečby určuje lekár.
Počas liečby sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkýh dňoch až týždňoch. Počas celého tohto obdobia majú byť pacienti starostlivo monitorovaní.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla.
Orodispergovateľná tableta sa má dať do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí v slinách. Môže sa užiť s tekutinou alebo bez nej. 
Orodispergovateľná tableta je krehká, a preto sa musí vziať okamžite po otvorení blistra. Alebo sa tableta rozpustí vo vode a vytvorená suspenzia sa vypije.
Odstránenie neporušenej orodispergovateľnej tablety z úst je obtiažne. 
Orodispergovateľné tablety alebo perorálny roztok sa môžu používať ako náhrada tabliet u pacientov, ktorí majú problém prehltnúť tablety.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby neprevýši potenciálne riziko pre plod. 
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nie je doporučený na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov.
Liek sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 13 rokov.

Liek sa musí používať s opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek sa má používať opatrne u pacientov so známou kardiovaskulárnou chorobou.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek nie je určený na liečbu pacientov s psychózou spojenou s demenciou. Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou. 
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. Hypersenzitívne reakcie, charakterizované alergickými symptómami, sa môžu vyskytnúť po aripiprazole. 
Aripiprazol má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu. Liek obsahuje aspartam.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):
cukrovka, poruchy spánku, pocit úzkosti, pocit nepokoja a neschopnosť zotrvať v pokoji, ťažkosti so sedením v pokoji nekontrolovateľné ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36