Abelcet dis inf (liek. inj. skl.) 10x20 ml

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abelcet
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0089/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13444
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abelcet dis inf 10x20 ml (liek. inj. skl.)
Aplikačná forma
DIS INF - Infúzna disperzia

Popis a určenie

ABELCET sa používa na liečbu závažných invazívnych plesňových ochorení. Ďalej je indikovaný ako liek druhej voľby pre liečbu ťažkých systémových plesňových ochorení u pacientov, ktorí nereagovali na konvenčnú liečbu amfotericínom B alebo na iný systémový protiplesňový liek, ďalej u tých, ktorí majú obličkové komplikácie alebo iné kontraindikácie pre bežné použitie amfotericínu B alebo u pacientov, u ktorých amfotericín B vyvolal nefrotoxicitu. ABELCET je indikovaný ako druhá voľba liečby invazívnej aspergilózy, kryptokokovej meningitídy a diseminovanej kryptokokózy u HIV pacientov, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Abelcet je sterilná, apyrogénna suspenzia, po zriedení je určená iba na intravenóznu infúziu. Pri liečení závažných systémových infekcií sa zvyčajne odporúča 5mg/kg po dobu minimálne 14 dní. Abelcet musí byť aplikovaný intravenózne, ako infúzia rýchlosťou 2,5mg/kg/h. Počiatočná dávka 1,0 mg má byť infundovaná intravenózne po dobu dlhšiu ako 15 minút. Ako u všetkých prípravkov obsahujúcich amfotericín B má byť k dispozícii pri aplikácii Abelcetu vybavenie pre kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie. Abelcet bol podávaný po dobu 11 mesiacov a kumulatívne dávky dosiahli až 56,6g bez signifikantnej toxicity. Pri intravenóznej aplikácii Abelcetu sa musí použiť filter. Veľkosť priemeru pórov tohto filtra by nemala byť menšia ako 5,0 mikrónov.

Účinné látky

amfotericín B

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24