Abbott Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE súprava na nazálny rýchlotest 1x25 ks

Mohlo by vás zaujímať

Abbott Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P1948A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Súprava na rýchlotest Panbio COVID-19 Ag nazálny antigénový test na profesionálne použitie
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Diagnostický rýchlotest in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu (Ag) SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosa. Nazálny test na profesionálne použitie. Zest je určený len na diagnostické použitie in vitro. Testovacia súprava a jej zložky sú na jednorazové použitie, Sada obsahuje: 

  • 25 testovacích súprav s vysušovadlom v samostatných fóliových vresúškach,
  • tlmivý roztok (1x9 ml / fľaštička),
  • 25 extrakčných skúmaviek,
  • 25 uzáverov na skúmavky,
  • 1 výter s pozitívnou kontrolnou vzorkou,
  • 1 výter s negatívnou kontrolnou vzorkou,
  • 25 strerilných výterových tampónov na odber vzoriek z nosa,
  • 1 stojan na skúmavky,
  • 1stručný referenčný návod
  • 1 návod na použitie

Klinická účinnosť rýchlotestu Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device bola zisťovaná testovaním 140 pozitívnych a 445 negatívnych vzoriek na antigén (Ag) SARS-CoV-2, pri ktorom bola zistená hodnota citlivosti 98,14% (95% CI: 93,2 – 99,8%) a hodnota špecifickosti 99,8% (95% CI: 98,6 – 100%). Pozitívnosť alebo negatívnosť klinických vzoriek sa zisťovala pomocou referenčnej metódy FDA EUA RT-PCR.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pri testovaní sa vyškolený zdravotnícky pracovník riadi návodom na použitie v balení výrobku.
Okrem testovacej sady sa pri testovaní používajú osobné ochranné prostriedky (ochranný plášť /overal, rúško, ochranný štít/ochranné okuliare, rukavce), časovač a nádoba na nebezpečný biologický odpad.

Pred testovaním sa umiestnia všetky súčasti testovacej súpravy na 30 minút do priestoru s teplotou miestnosti (15 – 30 °C).
Skontroľujú sa súčasti testovacej sady. Test sa vykonáva okamžite po vybratí testovacej súpravy z fóliového vrecúška. Pacientske vzorky (výtery) treba otestovať ihneď po odbere.

Postup testovania:
1. Držte fľaštičku s tlmivým roztokom vo zvislej polohe a naplňte extrakčnú skúmavku tlmivým roztokom až po vyznačenú čiaru (300 µl).
2. Extrakčnú skúmavku vložte do stojana na skúmavky.
3. Hlavu pacienta nakloňte dozadu približne o 70 stupňov. Jemným krúživým pohybom vsuňte výterový tampón do nosovej dierky do hĺbky približne 2 cm (až pokiaľ nezacítite pri nosovej mušli odpor). Pootočte výterovým tampónom päť razy proti vnútornej stene nosovej dierky. Tým istým výterovým tampónom tento postup zopakujte aj v druhej nosovej dierke. Napokon výterový tampón pomaly vytiahnite z dierky.
4. Tampón so vzorku vložte do extrakčnej skúmavky. Otáčajte špičkou tampónu v tlmivom roztoku a najmenej päť razy ju pritlačte proti stene extrakčnej skúmavky. Následne stlačením skúmavky vytlačte z tampónu čo najviac kvapaliny.
5. Tampón v mieste zlomu odlomte a nasaďte na extrakčnú skúmavku uzáver.
6. Otvorte uzáver kvapkadla v spodnej časti extrakčnej skúmavky.
7. Nakvapkajte 5 kvapiek vyextrahovanej vzorky zvisle do jamky na vzorku (S) na testovacej podložke. S testovacou podložkou už nemanipulujte a ani s ňou nehýbte až kým sa test nedokončí a nie je pripravený na odčítanie výsledku.
8. Kvapkadlo uzavrite a extrakčnú skúmavku s použitým výterovým tampónom zlikvidujte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a postupom upravujúcim likvidáciu nebezpečného biologického odpadu.
9. Spustite časovač. Výsledok odčítajte po 15 minútach. Po uplynutí 20 a viac minút už výsledky neodčítavajte.
10. Použitú testovaciu podložku zlikvidujte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a postupom upravujúcim likvidáciu nebezpečného biologického odpadu.

Vyhodnotenie testu:
Negatívny výsledok: Prítomnosť iba kontrolného pásika (C) a neprítomnosť testovacieho pásika (T) vo výsledkovom okienku poukazuje na negatívny výsledok.
Pozitívny výsledok: Prítomnosť testovacieho pásika (T) aj kontrolného pásika (C) vo výsledkovom okienku poukazuje na pozitívny výsledok bez ohľadu na poradie, v akom sa pásiky ukázali. Prítomnosť testovacieho pásika (T) poukazuje na pozitívny výsledok aj keď je tento slabo zreteľný.
Neplatný výsledok: Ak po vykonaní testu nie je vo výsledkovom okienku viditeľný kontrolný pásik (C), výsledok sa považuje za neplatný.