Abaktal 400 mg tbl flm 400 mg (blis.) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 2,09 € (-0,5 %) 6,30 € (+0,2 %)
06/19 2,10 € (0,0 %) 6,29 € (0,0 %)
05/19 2,10 € (0,0 %) 6,29 € (0,0 %)
04/19 2,10 € 6,29 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abaktal 400 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0302/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94156
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abaktal 400 mg tbl flm 10x400 mg (blis.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pefloxacín, ktoré je antibiotikum patriace do skupiny chinolónov. Používa sa na liečbu nasledujúcich infekcií:

  • infekcie močových ciest
  • infekcie dýchacích ciest
  • infekcie brucha, pečene a žlčových ciest
  • ťažké bakteriálne infekcie trávacieho traktu
  • bacilonosičstvo salmonelózy
  • infekcie kostí a kĺbov
  • infekcie kože a mäkkých tkanív
  • septikémia (otrava krvi) a endokarditída (zápal vnútrosrdcia)
  • meningitída (zápal mozgových blán)
  • gonorea (kvapavka).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Liek sa podáva v dávke 2x denne 1 tableta s odstupom 12 hodín (vynimočne 1 tableta každých 24 hodín). Liek sa užíva spolu s jedlom alebo tesne po jedle (predíde sa vzniku gastrointestinálnych porúch), v celku a dobre sa zapije vodou.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú usporiadané podľa častosti ich výskytu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako ... viac >

Účinné látky

pefloxacín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36