Abaktal 400 mg tbl flm 400 mg (blis.) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,09 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 2,09 € (0,0 %) 6,30 € (0,0 %)
07/20 2,09 € (0,0 %) 6,30 € (0,0 %)
06/20 2,09 € (0,0 %) 6,30 € (0,0 %)
05/20 2,09 € 6,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abaktal 400 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0302/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94156
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abaktal 400 mg tbl flm 10x400 mg (blis.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pefloxacín, ktoré je antibiotikum patriace do skupiny chinolónov. Používa sa na liečbu nasledujúcich infekcií:

  • infekcie močových ciest
  • infekcie dýchacích ciest
  • infekcie brucha, pečene a žlčových ciest
  • ťažké bakteriálne infekcie trávacieho traktu
  • bacilonosičstvo salmonelózy
  • infekcie kostí a kĺbov
  • infekcie kože a mäkkých tkanív
  • septikémia (otrava krvi) a endokarditída (zápal vnútrosrdcia)
  • meningitída (zápal mozgových blán)
  • gonorea (kvapavka).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Pefloxacín sa podáva: 2x denne 1 tableta alebo 400 mg každých 12 hodín.
Odporúčaná denná dávka pre dospelých je 800 mg.

Pri infekciách močových ciest sa podáva 1 tableta každých 24 hodín, pretože pefloxacín dosahuje v moči vysoké koncentrácie.
Na liečbu nekomplikovanej gonorei postačí jednorazová dávka 800 mg pefloxacínu u mužov aj žien.

Maximálna denná dávka je 1 200 mg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Odporúča denná dávka je 400 mg každých 24 – 48 hodín v závislosti od sérových koncentrácií pefloxacínu.

Dĺžka liečby: Určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívaju vcelku, v pravidelných časových intervaloch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa užíva s jedlom, čím sa predíde vzniku gastrointestinálnych porúch. Tablety sa nesmú deliť.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie sa preferuje vyhnúť sa používaniu pefloxacínu počas tehotenstva.
Dojčenie sa má počas liečby pefloxacínom ukončiť.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek nie je vhodný pre starších pacientov.
Liek môže vyvolať fotosenzitívne reakcie. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
U pacientov s epilepsiou sa má liek užívať s opatrnosťou. 
U diabetických pacientov sa odporúča starostlivé sledovanie hladiny glukózy v krvi.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému používaniu pefloxacínu a kortikosteroidov.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

pefloxacín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36