Abaktal 400 mg/5 ml con inf 400 mg (amp. skl.) 10x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abaktal 400 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0303/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94155
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abaktal 400 mg/5 ml con inf 10x5 ml/400 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pefloxacín, ktoré je antibiotikum patriace do skupiny chinolónov. Pefloxacín je účinný na liečbu infekcií v monoterapii alebo v kombinácii s inými antibiotikami. Je účinný i v liečbe a profylaxii imunokompromitovaných pacientov. Používa sa na liečbu nasledujúcich infekcií: 

  • infekcie močových ciest (vrátane prostatitídy),
  • infekcie dýchacích ciest (akútne exacerbácie chronickej bronchitídy, exacerbácie pri cystickej fibróze, nozokomiálne pneumónie),
  • abdominálne a hepatobiliárne infekcie,
  • ťažké bakteriálne gastrointestinálne infekcie,
  • bacilonosičstvo salmonelózy,
  • infekcie kostí a kĺbov (osteomyelitída spôsobená gramnegatívnymi baktériami),
  • infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené stafylokokami rezistentnými na protistafylokokové penicilíny,
  • septikémia a endokarditída,
  • meningitída (ak je spôsobená mikroorganizmom, ktorý je citlivý len na pefloxacín),
  • gonorea.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý ml infúzneho koncentrátu obsahuje 80 mg pefloxacínu.

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 400mg vo forme pomalej intravenóznej infúzie každých 12 hod. Na rýchle dosiahnutie účinnej koncentrácie liečiva v krvi sa môže podať úvodná dávka 800 mg.
Ako prevencia infekcií pri chirurgických zákrokoch sa odporúča podať 400 až 800 mg pefloxacínu 1 hodinu pred operáciou.
Maximálna denná dávka je 1 200 mg pefloxacínu.

Starší pacienti:
Odporúča sa znížiť dávkovanie. Prvý deň liečby sa odporúča počiatočná dávka 400 mg 2x denne a pokračovať sa má 200 mg dávkou 2x  denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Odporúča sa podávať 8 mg/kg telesnej hmotnosti vo forme pomalej intravenóznej infúzie: 1x denne (pri žltačke) každých 36 hodín (pri ascite) každých 48 hodín (pri žltačke a ascite).

Dĺžka liečby: Určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek sa podáva vo forme pomalej 1 hodinu trvajúcej intravenóznej infúzie. Obsah jednej ampulky (400 mg) sa pridá do 250 ml roztoku 5 % glukózy. Liek sa nesmie riediť vo fyziologickom roztoku alebo v akomkoľvek inom roztoku, ktorý obsahuje chloridové ióny. 

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie sa preferuje vyhnúť sa používaniu pefloxacínu počas tehotenstva.
Dojčenie sa má počas liečby pefloxacínom ukončiť.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek môže vyvolať fotosenzitívne reakcie. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
U pacientov s epilepsiou sa má liek užívať s opatrnosťou. 
U diabetických pacientov sa odporúča starostlivé sledovanie hladiny glukózy v krvi.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému používaniu pefloxacínu a kortikosteroidov.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje benzylalkohol. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú usporiadané podľa častosti ich výskytu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Me ... viac >

Účinné látky

pefloxacín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36