Abaktal 400 mg/5 ml con inf 400 mg (amp. skl.) 10x5 ml

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abaktal 400 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0303/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94155
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abaktal 400 mg/5 ml con inf 10x5 ml/400 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pefloxacín, ktoré je antibiotikum patriace do skupiny chinolónov. Pefloxacín je účinný na liečbu infekcií v monoterapii alebo v kombinácii s inými antibiotikami. Je účinný i v liečbe a profylaxii imunokompromitovaných pacientov. Používa sa na liečbu nasledujúcich infekcií: 

  • infekcie močových ciest (vrátane prostatitídy),
  • infekcie dýchacích ciest (akútne exacerbácie chronickej bronchitídy, exacerbácie pri cystickej fibróze, nozokomiálne pneumónie),
  • abdominálne a hepatobiliárne infekcie,
  • ťažké bakteriálne gastrointestinálne infekcie,
  • bacilonosičstvo salmonelózy,
  • infekcie kostí a kĺbov (osteomyelitída spôsobená gramnegatívnymi baktériami),
  • infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené stafylokokami rezistentnými na protistafylokokové penicilíny,
  • septikémia a endokarditída,
  • meningitída (ak je spôsobená mikroorganizmom, ktorý je citlivý len na pefloxacín),
  • gonorea.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Liek sa podáva v dávke 2x denne 1 tableta s odstupom 12 hodín (vynimočne 1 tableta každých 124 hodín). Liek sa užíva spolu s jedlom alebo tesne po jedle (predíde sa vzniku gastrointestinálnych porúch), v celku a dobre sa zapije vodou.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú usporiadané podľa častosti ich výskytu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako ... viac >

Účinné látky

pefloxacín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36