3M Ear Plugs 1100 penové chrániče sluchu 1x2 ks

Mohlo by vás zaujímať


3M Ear Plugs 1100
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Chrániče sluchu na zmiernenie vystavenia užívateľa nebezpečnej úrovni hlukovej záťaže a vysokému hluku.