Kategorizácia dietetických potravín platná od 1. 10. 2022