Kategorizácia dietetických potravín platná od 1. 1. 2024