Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Pediococcus acidilactici (živé bakteriálne kultúry)