Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Ononis spinosa (ihlica)