Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Laurus nobilis (vavrín)