Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactococcus lactis (živé bakteriálne kultúry)