Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus salivarius (živé bakteriálne kultúry)