Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus paracasei (živé bakteriálne kultúry)