Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus lactis (živé bakteriálne kultúry)