Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus gasseri (živé bakteriálne kultúry)