Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus casei (živé bakteriálne kultúry)