Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Fraxinus ornus (jaseň mannový)